Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Skriv ut den här sidan Tipsa om den här sidan

Våra priser

Prislista 15 januari 2022 (pdf)

Prisexempel

Läs mera om högkostnadsskyddet och ATB (allmänt tandvårdsbidrag) nedan.

Typ av behandling Kostnad
Åtg. 111 Undersökning hos tandhygienist    725 kr
Åtg. 205 Kortare fluorbehandling 194 kr
Åtg. 501 Rotfyllning framtand en kanal   3 743 kr
Åtg. 702 Lagning framtand två ytor 1 061 kr
Summa 5 723 kr

Från totalkostnaden räknas bort 1 225 kr i högkostnadsskydd vilket medför attkostnaden för dig som patient blir 4 498 kr. Om du inte utnyttjat ditt ATB kan kostnaden bli ännu lägre.


Typ av behandling Kostnad
Åtg. 101 Undersökning hos tandläkare 945 kr
Åtg. 121 Röntgenundersökning, en bild eller
flera bilder av tandposition
63 kr
Åtg. 401 Tanduttagning 1 171 kr
Åtg. 402 Tanduttagning, när separation
eller friläggning krävs, en tand
1 664 kr
Åtg. 504 Rotfyllning tuggtand fyra kanaler 6 169 kr
Åtg. 801 krona x två, standardmaterial 9 796 kr
Summa   19 808 kr

Från totalkostnaden räknas bort 9 285 kr i högkostnadsskydd vilket medför attkostnaden för dig som patient blir 10 523 kr. Om du inte utnyttjat ditt ATB kan kostnaden bli ännu lägre.

Högkostnadsskydd och referenspris

Högkostnadsskyddet innebär att du bara behöver betala en del av kostnaden själv vid större behandlingar. Försäkringskassan betalar ersättning för resten direkt till din tandläkare.

Ersättningen från Försäkringskassan beräknas inte utifrån det pris som tandläkaren tar ut. Den beräknas i stället utifrån referenspriset. Referenspriset är ett fast pris som bestäms av staten. Alla åtgärder som berättigar till ersättning från högkostnadsskyddet har ett referenspris. Läs mer om referenspriset på Tandvård- och läkemedelsförmånsverkets webbplats. Länk finns till höger.

Allmänt tandvårdsbidrag

Ditt tandvårdsbidrag (Allmänt tandvårdsbidrag ATB) finns som ett tillgodohavande hos Försäkringskassan. För att få bidraget krävs det att du fyller minst 25 år under året och att du är försäkrad i Sverige. Bor och arbetar du i Sverige är du oftast även försäkrad här.

Pengarna betalas ut till tandläkaren eller tandhygienisten som behandlat dig. Du behöver alltså inte ansöka om bidraget, utan säger till hos tandläkaren att du vill använda ditt tandvårdsbidrag för att betala en del av kostnaden för behandlingen. Du måste använda hela bidraget vid ett tillfälle.

Hur stort är tandvårdsbidraget?

Du får ett nytt tandvårdsbidrag den första juli varje år. Det går att spara bidraget från ett år till ett annat och använda två bidrag under ett år, samtidigt eller vid två olika tillfällen. Men du kan aldrig ha mer än två bidrag samtidigt. Har du två bidrag den 1 juli ett år försvinner ett av dem och ersätts med ett nytt.

Hur mycket du får i tandvårdsbidrag beror på din ålder

Från och med det år du fyller 25-29 år är bidraget 600 kr/år.

Från och med det år du fyller 30-64 år är bidraget 300 kr/år.

Från och med det år du fyller 65 år är bidraget 600 kr/år.

Vad kan bidraget användas till?

Även om tandvårdsbidraget i första hand är tänkt att användas vid undersökningar och förebyggande behandling får du också använda det för andra åtgärder. Men det finns viss tandvård som du inte kan få bidrag för. Det gäller kosmetisk behandling, som till exempel tandblekning. Du kan använda tandvårdsbidraget som en delbetalning för ett avtal om Frisktandvård

Mina favoriter

Du har inga favoriter ännu, klicka på stjärnan ovan om du vill lägga till en favorit.

Priser

Aktuell prislista från 15 jan 2022 (pdf)

 

Länkar

Länk till TLV - Tandvårds- & läkemedelsförmånsverket