Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Skriv ut den här sidan Tipsa om den här sidan

Behandling av personuppgifter

Dataskyddsförordningen har till syfte att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks i samband med behandlingen av personuppgifter. Till personuppgifter räknas exempelvis namn, personnummer, adress, telefonnummer och fotografier.

Dataskyddsförordningen gäller inom hela EU och bestämmer hur offentliga myndigheter och företag ska behandla dina personuppgifter. Bestämmelser om personuppgiftsbehandling finns i Dataskyddsförordningen och Dataskyddslagen.

Du kan läsa mer om dina rättigheter hos Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Vilka uppgifter sparar vi om dig?

Vi sparar personuppgifter, till exempel namn, telefonnummer, e-postadress, postadress, och personnummer när du själv har lämnat uppgifterna till oss.

Det kan till exempel vara för att:

Du fyller i ett kontaktformulär på vår hemsida

 • Namn
 • E-post
 • Skola, klass, kommun
 • Telefonnummer
 • Kön
 • Namn vuxenpartner

Du skickar en fråga/omdöme till oss

 • Namn
 • Adress, postnummer, ort
 • Telefon
 • E-post
 • Din fråga/omdöme/synpunkter

Hur länge sparar vi uppgifterna om dig?

Uppgifterna sparas endast så länge de behövs i verksamheten.

Du ska alltid känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Du kan när som helst be oss att ta bort dina uppgifter. Du har rätt att utan avgift få besked om vilka uppgifter Folktandvården Gävleborg har registrerade om dig. Du kan också begära att vi rättar felaktiga uppgifter om dig.

Har du frågor?

Folktandvården Gävleborg är ett bolag inom Region Gävleborg och det är dataskyddsombudet inom regionen som övervakar att vi följer gällande lagstiftning och behandlar dina personuppgifter på ett korrekt sätt. Om du har frågor kring hanteringen av dina personuppgifter  är du välkommen att kontakta dataskyddsombud@regiongavleborg.se

Om du har klagomål

Om du är missnöjd med hur Folktandvården Gävleborg behandlar personuppgifter om dig har du möjlighet att lämna klagomål till Region Gävleborg eller Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

E-post: imy@imy.se
Telefon: 08–657 61 00
Post: Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm.

Mina favoriter

Du har inga favoriter ännu, klicka på stjärnan ovan om du vill lägga till en favorit.

Kontakt

Frågor kring personuppgifter
Ladda ned blanketten Anmälan om registerutdrag

E-post
Dataskyddsombudet inom regionen. Rubricera e-postmeddelandet med "Registerutdrag".


Post till:
Region Gävleborg
Registerutdrag
Att: Dataskyddsombudet
801 88 Gävle