Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Skriv ut den här sidan Tipsa om den här sidan

Tobaksfri duo

Bli en tobaksfri duo!

Tobaksfri Duo är en framgångsrik kontraktsmetod för att förebygga tobaksbruk bland högstadieelever.

De flesta ungdomar som börjar använda tobak gör det under tonårstiden. Om man avstår från tobak under denna tid är chansen att förbli tobaksfri hela livet mycket stor. Tobaksfri Duo är en kontraktsmetod som används för att förebygga tobaksbruk hos högstadieelever. Metoden bygger på en väl strukturerad organisation, vuxenstöd, information, attitydpåverkan och positivt grupptryck. I Gävleborg drivs verksamheten av Folktandvården i samarbete med länets skolor och kommuner. Ansvariga för arbetet inom Folktandvården är specialutbildade tandhygienister och tandsköterskor.

Så här går det till 

  • I årskurs 6 får eleverna och deras föräldrar information om kontraktsmetoden Tobaksfri duo.
  • I början av årskurs 7 erbjuds eleven att tillsammans med en vuxenpartner bilda en tobaksfri duo som gäller under hela högstadietiden. 
  • Vuxenpartnern är ofta en förälder, men kan också vara ett syskon över 18 år, en släkting, granne, skolpersonal eller annan betydelsefull person. En vuxen kan skriva avtal med flera ungdomar.

Varje vår intygar duon att de hållit avtalet under det gångna läsåret i form av en försäkran.

Vetenskapligt utvärderad

Arbetet med Tobaksfri Duo startade i Västerbotten 1993 – och har sedan dess spridits nationellt. Maria Nilson, Umeå Universitet har vetenskapligt utvärderat metoden i sin avhandling "Promoting health in adolescents – preventing the use of tobacco" (pdf).

Prata om nikotin och tobak

Här finns fakta för dig som vill stötta ditt barn att säga nej till alla former av tobak. Varvat med kunskap finns också reflektionsfrågor som du kan lyfta med ditt barn. Målet är att ditt barn ska hitta sin egen inre motivation att säga nej och bli bättre rustad att stå emot grupptryck.


Mina favoriter

Du har inga favoriter ännu, klicka på stjärnan ovan om du vill lägga till en favorit.

Kontrakt & lämna försäkran

Skriv kontrakt Tobaksfri duo

1. Kontraktet skrivs när eleven och den vuxne tecknar avtalet.

Lämna försäkran Tobaksfri duo

2. En försäkran lämnas därefter in för varje nytt tobaksfritt år.

Om Tobaksfri Duo

Tobaksfri Duo finns i alla kommuner i länet. Har du frågor är du välkommen att kontakta:

Birgitta Enmark
Folkhälso- och tobakssamordnare
Telefon: 072-523 74 50
E-post

 

Birgitta Enmark