Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Skriv ut den här sidan Tipsa om den här sidan

Tobaksarbete

Kontaktuppgifter
Folktandvårdens tobakssamordnare är Birgitta Enmark. Kontakta via e-post eller på telefon 072 - 523 74 50.

För patienter som vill sluta
För dem som vill sluta röka eller snusa hänvisar vi till Sluta-röka-linjen
eller till närmaste hälsocentral för individuellt stöd. Lista finns på www.regiongavleborg.se. Sök på tobaksavvänjning så finns en lista för privatdrivna hc och en för landstingsdrivna hc.

Så här arbetar vi på Folktandvården externt

  • Vi har regelbundet information på BVC och MVC där tar vi upp tobaksbruk med föräldrarna.
  • Vi besöker förskola, låg- mellan- och högstadium där vi informerar om munhälsa till eleverna och tar upp tobakens skadeverkningar.
  • Vi implementerar Tobaksfri Duo på länets skolor tillsammans med kommuner och samhällsmedicin.
  • Vi finns med som samarbetspartner tillsammans med kommunen, samhällsmedicin och primärvården när det gäller andra projekt riktat till barn och ungdomar.
  • Vi har ett nätverk inom Folktandvården med en representant från varje klinik som ska stötta klinikens tobaksarbete.
  • Vi har utbildningar till vår egen personal i tobaksförebyggande arbete.
  • Vi finns med på konferenser, mässor och utbildningar på nationell nivå.

Motiverande samtal
Vi ska ställa frågan om tobaksbruk till samtliga patienter och fr.o.m. 12 års ålder och föra in detta i hälsodeklarationen.

Det är viktigt att alla ställer frågan om patienten röker eller snusar, bara att ställa frågan är i sig effektiv tobaksavvänjning. Om patienten använder tobak genomförs det korta motiverande samtalet. Detta gör att ca 2 procent blir tobaksfria varje år. 

Målsättnigen är att all personal ska ha utbildning i Motiverande samtal för att på så sätt kunna kommunicera angående patientens tobaksbruk. Utbildningar går regelbundet varje år.

Material och bra länkar 

Filmer
Tobaksutbildning för dig som ska ut och informera om tobak
Förekomst och hälsoeffekter av tobaksbruk - film 

Tobaksavvänjning och tobakspreventivt arbete - film 
Om du vill ha tillgång till presentationen som används i filmerna
kontakta Birgitta Enmark

Blandat material
På dessa webbplatser hittar ni broschyrer, presentationer, rapporter mm.
Folkhälsoinstitutet
Tandvård mot tobak

Länkar
Tandvård mot tobak
Tobaksfakta
Folkhälsoinstitutet 
A Non Smoking Generation
Tobaksfri Duo

Mina favoriter

Du har inga favoriter ännu, klicka på stjärnan ovan om du vill lägga till en favorit.